Java Micro Edition (JME): Java v mobilních aplikacích
největší český portál o programování v JME

O webových stránkách

Webové stránky se zabývají programováním aplikací na platformě Java Micro Edition. Obsahují teoretické i praktické informace. Většina ze zde publikovaných článků pochází z bakalářské práce (dále BP) autora a proto i struktura textů je jí ovlivněná. Texty jsou vhodné i pro mírně pokročilé (povědomí o Javě). Více o obsahu napoví i následující anotace BP.

Anotace BP

Tato práce se zabývá tvorbou aplikací pro mobilní telefony. Nejprve pojednává o specifických vlastnostech mobilních zařízení a mobilních platformách, určených pro jejich vývoj. Dále se tato práce zaměřuje na platformu Java Micro Edition, konfiguraci CLDC a profil MIDP. V práci jsou podrobně popsány základní MIDP balíčky a nástroje pro vývoj MIDP aplikací. Součástí práce je i popis ukázkové aplikace a analýza drobného dotazníkového šetření na téma mobilní aplikace.

Nejpopulárnější témata

JVM konfigurace smartphone CLDC PDA mobilní telefon hardware Java ME profil CDC MIDP platforma Bluetooth potenciál mobilní zařízení GUI ROM informační revoluce Motorola mobilní průmysl historie zpracování úloh emulace procesor .NET Compact Framework Android akcelerátor Symbian Adobe Flash Lite set-top box hierarchie Java JAR ARM best practice DSP RAM sedmé masmédium paměti návrh aplikací mobilní aplikace masmédia perzistentní ukládání dat Java aplikace jedinečné vlastnosti