Java Micro Edition (JME): Java v mobilních aplikacích
největší český portál o programování v JME
Domů > MIDP

MIDP

Publikováno 26. 09. 2010, napsal Jakub Pavlík, bez komentářů

MIDP 1.0

První MIDP finální specifikace byla vydána v září v roce 2000. Obsahuje tyto balíčky:

 1. javax.microedition.lcdui – tvorba uživatelského rozhraní
 2. javax.microedition.midlet – tvorba samotné MIDP aplikace a interakce s prostředím, tzn. životní cyklus aplikace
 3. javax.microedition.rms – umožňuje trvale ukládat data

MIDP 2.0 a 2.1

Přesně o dva roky později byla vydána verze MIDP 2.0. Přinesla plno vylepšení jako knihovny pro tvorbu her nebo přehrávání multimédií. V roce 2006 byla vydána údržbová verze MIDP 2.1, která opravuje četné chyby v původní implementaci [46]. K MIDP 1.0 balíčkům přibyly tyto další:

 1. javax.microedition.lcdui.game – třídy pro vývoj her
 2. javax.microedition.media – přehrávání zvuků
 3. javax.microedition.media.control – definuje speciální Control rozhraní, ovládání přehrávače
 4. javax.microedition.pki – definuje rozhraní Certificate, které se používá pro ověření informací chráněného připojení

MIDP 3.0

V současné době je veřejnosti poskytnuta k nahlédnutí připravená specifikace od společnosti Motorola (stejně tak jako u verzí předchozích) [21]. Přináší jeden nový balíček javax.microedition.event, který poskytuje prostředky pro komunikaci mezi aplikacemi navzájem a události reagující na systémové změny. Na 834 stránkách specifikace jsou nejzajímavější tyto novinky:

 1. LIBlety – sdílené třídy mezi MIDlety
 2. souběžné spuštění více MIDletů najednou
 3. komunikace mezi MIDlety navzájem
 4. systémové a aplikační události
 5. zaveden formát pro poskytování a výměnu RMS
 6. zavedeny nové kategorie MIDletů – Screen Savers, Idle Screen MIDlets, Auto Start MIDlets
 7. zlepšený bezpečnostní model
 8. zlepšené LCDUI – podpora více obrazovek, TabbedPane, TextInputListener, NotifiationManager

Poznamka: Kapitola 2.2.2.1, 2.2.2.2 a 2.2.2.3, BP.

Další zajímavé příspěvky:

Štítky: , ,