Java Micro Edition (JME): Java v mobilních aplikacích
největší český portál o programování v JME
Domů > O bakalářské práci

O bakalářské práci

Bakalářské práce byla napsána na jaře roku 2009, obhájena na Univerzitě Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu.

Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře se základy tvorby mobilních aplikací, zejména aplikací, určených pro mobilní telefony. Práce je zaměřena na programování aplikací na platformě Java Micro Edition, konfiguraci CLDC a profilu MIDP, tedy platformě, která je dnes mezi mobilními telefony nejrozšířenější a je široce podporována mezi výrobci mobilních telefonů.

V úvodní kapitole jsou stručně zmíněna i další témata, která se netýkají pouze programování aplikací v Javě, ale mobilního telefonu se přímo týkají a umožňují tak lépe pochopit zařízení, pro která jsou aplikace vyvíjená

Součástí práce je i část věnovaná vývojářským nástrojům pro tvorbu JME aplikací – různým IDE, emulátorům a SDK (viz kapitola 3). Dále práce obsahuje naprogramování vzorové aplikace a její popis, který je možné najít ve čtvrté kapitole.

V předposlední kapitole je pak vypracována analýza šetření provedeného pomocí malého internetového dotazníku, který je zaměřen na používání mobilních aplikací v ČR. V poslední kapitole nazvané Výsledky a závěr jsou popsány a shrnuty dosažené poznatky.

Poznámka: Kapitola 1.1.1, BP.

1.1.1