Java Micro Edition (JME): Java v mobilních aplikacích
největší český portál o programování v JME
Domů > Obsah BP na webu

Obsah BP na webu

Zde je uveřejněn kompletní obsah z BP. Kapitoly s odkazy jsou již publikované na tomto webu.

Úvod

 • 1.1    O bakalářské práci
 • 1.2    Sedmé masmédium
 • 1.2.1    Prvních šest masmédií
 • 1.2.2    Síla mobilního telefonu
 • 1.3    Mobilní zařízení
 • 1.3.1    Termíny smartphone a PDA
 • 1.3.1.1      Smartphone
 • 1.3.1.2      PDA
 • 1.3.2    Hardware mobilního telefonu
 • 1.3.2.1      Procesor a akcelerátor
 • 1.3.2.2      Paměti
 • 1.3.3    Specifika mobilních aplikací
 • 1.4    Mobilní platformy
 • 1.4.1    Java ME
 • 1.4.2    Android
 • 1.4.3    .NET Compact Framework
 • 1.4.4    Symbian
 • 1.4.5    Adobe Flash Lite

Platforma Java Micro Edition

 • 2.1    Konfigurace
 • 2.1.1    Connected Limited Device Configuration
 • 2.1.2    Connected Device Configuration
 • 2.2    Profily
 • 2.2.1    CLDC profily
 • 2.2.1.1      MIDP 1.0
 • 2.2.1.2      MIDP 2.0 a 2.1
 • 2.2.1.3      MIDP 3.0
 • 2.2.2    CDC profily
 • 2.3    Java Specification Requests pro JME
 • 2.4    Java Archive Descriptor
 • 2.5    MIDlet
 • 2.6    Grafické uživatelské rozhraní
 • 2.6.1    High Level User Interface
 • 2.6.1.1      Alert
 • 2.6.1.2      Form
 • 2.6.1.3      List
 • 2.6.1.4      TextBox
 • 2.6.1.5      Command
 • 2.6.1.6      ChoiceGroup
 • 2.6.1.7      CustomItem
 • 2.6.1.8      DateField
 • 2.6.1.9      Gauge
 • 2.6.1.10    ImageItem
 • 2.6.1.11 Ostatní prvky
 • 2.6.2    Low Level User Interface
 • 2.7    Record Management System
 • 2.8    Generic Connection Framework
 • 2.9    Ostatní funkce
 • 2.9.1    Časovač
 • 2.9.2    Hry
 • 2.9.3    Užitečné třídy
 • 2.10      MIDP frameworky
 • 2.10.1  J2ME Polish
 • 2.10.2  OpenBaseMovil
 • 2.10.3  LWUIT
 • 2.10.4  J4ME
 • 2.10.5  Další frameworky

Vývojová prostředí pro mobilní aplikace

 • 3.1    IDE
 • 3.1.1    Netbeans
 • 3.1.2    Eclipse
 • 3.2    SDK
 • 3.2.1    Sun Java Wireless Toolkit pro CLDC
 • 3.2.2    Sony Ericsson SDK
 • 3.2.3    Nokia SDK
 • 3.2.4    SDK ostatních výrobců

Popis vzorové aplikace

 • 4.1    Požadavky na aplikaci
 • 4.2    Použité technologie
 • 4.3    Uživatelský popis aplikace
 • 4.3.1    Výpis svátků
 • 4.3.2    Vyhledávání svátků
 • 4.3.3    Nastavení aplikace
 • 4.3.4    Záloha
 • 4.3.5    Správa svátků
 • 4.4    Programátorský popis aplikace
 • 4.5    Vybrané oblasti programování aplikace Svátky
 • 4.5.1    Práce s VMD
 • 4.5.2    Komponenta WaitScreen
 • 4.5.3    Komponenta TableItem
 • 4.5.4    Práce s časem v MIDP
 • 4.5.5    HTTP připojení pomocí GCF
 • 4.5.6    Testování jednotek MIDP aplikací

Drobné dotazníkové šetření

 • 5.1    Realizace dotazníkového šetření
 • 5.2    Analýza získaných dat
 • 5.2.1    Mobilní telefon uživatelů
 • 5.2.2    Mobilní hry
 • 5.2.3    Mobilní aplikace

Výsledky a závěr

 • 6.1    Výsledky
 • 6.1.1    Mobilní telefon a mobilní aplikace
 • 6.1.2    Platforma JME
 • 6.1.3    Vývojové nástroje pro JME
 • 6.1.4    Ukázková aplikace
 • 6.1.5    Dotazníkové šetření
 • 6.1.6    Další směry výzkumu
 • 6.2    Závěr

Seznam použité literatury

Přílohy

 • Příloha č.1: Class diagram NetBeans MIDP Components frameworku
 • Příloha č.2: Class diagram Java Micro Unit CLDC 1.1 frameworku
 • Příloha č.3: Formulář dotazníku